Module 2

Moreel beraad; In gesprek over goede zorg,
organisatie en implementatie


Wat doe je als een cliënt niet meer wil eten? Medewerkers in de zorg en jeugdhulp hebben elke dag te maken met morele dilemma's. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma's in de dagelijkse praktijk, aan de hand van een moreel beraad. En je krijgt praktische tips en handvatten om moreel beraad in jouw organisatie succesvol te organiseren en implementeren.

Een moreel beraad is een gespreksmethodiek om gestructureerd een ethische kwestie met elkaar te bespreken, aan de hand van een stappenplan. Tijdens een moreel beraad wordt aan de hand van een concrete casus samen gezocht naar een antwoord op de vraag: wat is in deze specifieke situatie goede zorg? De Leergang biedt de unieke mogelijkheid om in een kleine en vertrouwde groep deelnemers (meer) ervaring op te doen met moreel beraad.

  • Moreel beraad; In gesprek over goede zorg en morele dilemma's in de praktijk.
  • Resultaten moreel beraad.
  • Morele communicatie.
  • Gespreksleiders moreel beraad in de organisatie.
  • Praktische tips en handvatten om moreel beraad in jouw organisatie succesvol te organiseren en implementeren.
Je gaat naar huis met nieuwe ideeën en uw eigen Werkplan Ethiek, waarmee je geïnspireerd verder kunt met ethiek, reflectie en moreel beraad binnen jouw organisatie.

 

Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .

 

illustratie leergang ethiek in de zorg
ethiekacademy