Word ook Vriend van de Week van reflectie

Als vriend van de Week van reflectie heeft u een streepje voor en gratis toegang tot een aantal activiteiten. Hiernaast organiseert het team Week van reflectie voor geïnteresseerde vrienden een aantal activiteiten. Vrienden van de Week van reflectie zijn de ambassadeurs voor het initiatief. Met uw actieve betrokkenheid brengt u in eigen kring enthousiasme voor de Week van reflectie over. Een belangrijke ondersteuning.

Om iedereen een zo passend mogelijke vriendschap aan te bieden, kunt u kiezen uit de volgende categorieën vriendschappen:

Jaarbijdrage € 100,-

  De voordelen:
 • Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse Vriendendag (voor vrienden gratis toegankelijk).
 • Gratis digitale nieuwsbrief Week van reflectie.
 • Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse Week van reflectie congres (vrienden krijgen een vooraankondiging).
 • Korting op een aantal aanbiedingen, die in het kader van de Week van reflectie worden samengesteld.

Jaarbijdrage € 250,-

  De voordelen:
 • Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse Vriendendag (voor vrienden gratis toegankelijk).
 • Gratis digitale nieuwsbrief Week van reflectie.
 • Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse Week van reflectie congres (vrienden krijgen een vooraankondiging).
 • Korting op een aantal aanbiedingen, die in het kader van de Week van reflectie worden samengesteld.
 • Uitnodiging voor andere activiteiten in het kader van de Week van reflectie.
 • Uitnodiging voor een jaarlijkse (gratis) Week van reflectieborrel.

Jaarbijdrage € 500,-

  De voordelen:
 • Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse Vriendendag (voor vrienden gratis toegankelijk).
 • Gratis digitale nieuwsbrief Week van reflectie.
 • Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse Week van reflectie congres (vrienden krijgen een vooraankondiging).
 • Korting op een aantal aanbiedingen, die in het kader van de Week van reflectie worden samengesteld.
 • Uitnodiging voor andere activiteiten in het kader van de Week van reflectie.
 • Uitnodiging voor een jaarlijkse (gratis) Week van reflectieborrel.
 • U ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan een speciaal jaarlijks event. Dat kan het bezoeken van een best practice zijn of een aan de Week van reflectie gerelateerd bedrijf. Met introducé.
 • U ontvangt éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lunch met een toonaangevende persoonlijkheid op het gebied van een thema gerelateerd aan de Week van reflectie en ethiek.
 • U krijgt, indien gewenst, een vermelding op de website van de Week van reflectie.

Jaarbijdrage vanaf € 1.000,-

  De voordelen:

  Als vriend heeft u de mogelijkheid uw relatie met de Week van reflectie op maat te verdiepen. Deze bijzondere vriendschap wordt in overleg met u vormgegeven.

  U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een vriendschap met alle voordelen zoals hierboven beschreven, aangevuld met individuele activiteiten in samenwerking met de Week van reflectie en/of als sponsor van speciale projecten ten gunste van de Week van reflectie.

Hartelijk dank voor uw steun!

Meer informatie

Wij staan u graag bij in het maken van een voor u passende keuze. Neemt u gerust contact op
indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft: info@weekvanreflectie.nl Wij nemen aansluitend contact met u op.

Prof. dr. Herman Wijffels, Comité van aanbeveling

Dankzij uw steun:

 • Zetten wij ons in voor de kwaliteit van de zorg
 • Zetten wij ons in voor de kwaliteit van de jeugdzorg
 • Staan we (jeugd)-zorginstellingen met raad en daad bij als het gaat om ethiekbeleid en structureel ruimte maken voor ethische reflectie en moreel beraad
 • Werken we aan een inventarisatie van inspirerende praktijkvoorbeelden, met praktische tips en aanbevelingen