Jubileumuitgave 'Ethiek in de praktijk'

Een nieuw initiatief vanuit de Week van reflectie: de jubileumuitgave 'Ethiek in de praktijk'. Een praktijkgerichte publicatie met interviews, praktische tips en aanbevelingen gericht op het opzetten van ethiek in de eigen organisatie. De publicatie verschijnt in 2017 ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de Week van reflectie.

In de publicatie wordt een beeld gegeven van inspirerende praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en Moreel Beraad; aan de hand van interviews met onder meer bestuurders, uitvoerende professionals, leidinggevenden en cliënten. Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten? En wat zijn de aanbevelingen van deze vernieuwers in de zorg?

Praktische tips, handvatten en aanbevelingen

In de publicatie komen praktische tips en handvatten, en praktijkgerichte aanbevelingen gericht op het opzetten van ethiek in de eigen organisatie. Een inspiratiebron voor iedereen die is betrokken bij ethiek, ethische reflectie en moreel beraad, zowel in de zorg als daarbuiten.

Met hart & ziel voor goede zorg

De missie van de Week van reflectie: met hart & ziel voor goede zorg. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeughulp, en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. Ook dragen de activiteiten bij aan professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. De publicatie laat zien wat deze resultaten in de praktijk betekenen. Medewerkers van deelnemende organisaties vertellen over de positieve effecten van de activiteiten tijdens de Week van reflectie.

'Ethiek in de praktijk'

Tekst: AnneMarie Bloemhoff
Grafische vormgeving en beeld: Jack van Raay

'Ethiek in de praktijk' is een uitgave van Communicatie Company


AnneMarie Bloemhoff


mooie foto AnneMarie Bloemhoff

AnneMarie Bloemhoff publiceert regelmatig over ethiek, reflectie en Moreel Beraad in de gezondheidszorg en jeugdhulp


De voorkant van Bezield besturen