twitterbutton

LSG-Rentray introduceert gedragscode

Jeugdzorgorganisatie LSG-Rentray introduceert de nieuwe gedragscode aan de hand van het Wat zou Jij doen Spel. Alle leidinggevenden hebben een exemplaar van het spel ontvangen. De Raad van Bestuur heeft hen met een enthousiasmerende brief uitgenodigd om het spel tijdens de Week van reflectie te spelen met het team.

Tijdens de Week van reflectie organiseert LSG-Rentray verschillende activiteiten op het gebied van ethische reflectie en integriteit. Elke medewerker ontvangt de nieuwe gedragscode van LSG-Rentray, met een interne nieuwsbrief Week van reflectie. In deze nieuwsbrief wordt onder andere aandacht besteed aan de gedragscode, de vertrouwenspersoon, de geschillenregeling en nevenwerk. De nieuwe gedragscode is een combinatie van een ethisch afwegingskader, concrete regels/normen en voorbeelden.

Wat zou Jij doen Spel

Het spel van LSG RentrayDe introductie van de gedragscode vindt plaats aan de hand van het Wat zou Jij doen Spel, dat speciaal voor deze gelegenheid opnieuw is gedrukt. Alle leidinggevenden van LSG-Rentray hebben een exemplaar van het spel ontvangen. Frank Candel en Henny Lodewijks, Raad van Bestuur, hebben de leidinggevenden een enthousiasmerende brief gestuurd. In de brief wijzen de bestuurders op de activiteiten tijdens de Week van reflectie, en worden de leidinggevenden uitgenodigd om het spel te spelen binnen het team. ‘Hopelijk is de Week van reflectie een inspiratiebron om met elkaar op het werk ruimte te maken voor reflectie, zowel tijdens deze week als erna!’, schrijven de bestuurders.

Reflecteren binnen het team

Het integriteitspel is in eigen beheer ontwikkeld en gebaseerd op de dagelijkse praktijk binnen LSG-Rentray. Het is een hulpmiddel dat leidinggevenden kunnen gebruiken om integriteitdilemma’s onder de aandacht te brengen en te reflecteren binnen het team. De belangrijkste vragen bij een dilemma zijn: ‘Wat zou jij doen’ of ‘Wat vind je ervan’ en ‘Waarom?’. Door het spel te spelen, komen onderliggende normen en waarden naar voren, die medewerkers samen kunnen bespreken. De bewustwording van de deelnemers wordt hiermee vergroot.

Dilemma’s op intranet

Op intranet wordt tijdens de Week van reflectie dagelijks een nieuw integriteitdilemma geplaatst, dat voortkomt uit de werkpraktijk. Met behulp van meerkeuze antwoorden kan iedereen aangeven welke keuze hij of zij zou maken in de omschreven praktijksituatie. De volgende dag wordt de ‘uitslag’ teruggekoppeld via intranet.


Werkvormen Reflectie & Ethiek

Aandacht voor inspirerende werkvormen en methodieken die organisaties hebben ontwikkeld om in gesprek te gaan over morele vragen, zoals een Ethiekspel.