twitterbutton

Inspirerende activiteiten in Week van reflectie

Meedoen aan de Week van reflectie en op zoek naar inspiratie?

Bekijk de Activiteitenagenda met een impressie van inspirerende activiteiten die zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en vele anderen hebben georganiseerd tijdens de succesvolle Week van reflectie 2017. Deelnemers Week van reflectie maken deel uit van EthiekNet, vernieuwend netwerk ethiek en reflectie.

De Week van reflectie is met alle activiteiten en initiatieven een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. Bijdragen welkom!

Voorbeelden van inspirerende activiteiten


  ipse-de-bruggen Ipse de Bruggen organiseert op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2017 het symposium 'Ik word gezien'. De Commissie Ethiek gaat tijdens het symposium met medewerkers in gesprek over dilemma's. Eric Zwennis, lid Raad van Bestuur, heeft een blog geschreven over 'Ethisch leiderschap in de zorg'. Lees meer...


  ETZHet Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert in de Week van reflectie op alle dagen activiteiten, zoals 'Reflectie op kernwaarden', 'Morele Grabbelton', Moreel Beraad op diverse afdelingen, en een Afterparty Ethiek. Het jubileumcongres Week van reflectie vindt plaats in het ETZ. Lees meer...


  plurynPluryn en Intermetzo organiseert in de Week van reflectie op diverse dagen activiteiten, zoals de presentatie van een 'Waardenspel'. De Ethische Commissie overhandigt op 21 november 2017 de notitie 'Levensbeschouwing' aan de Raad van Bestuur. Lees meer...


  humanitas-dmhHumanitas DMH gaat in de Week van reflectie op meerdere plekken reflecteren over 'persoonlijke integriteit in relatie tot de zakelijke integriteit'. Dit in het kader van de bestuurlijke notitie van Frank Wolterink, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH, met als thema 'Fraude'. Lees meer...


  De Twentse zorgcentraDe Twentse Zorgcentra organiseert op donderdag 23 november 2017 een mini-symposium met als titel: ‘Van zeer ernstige zelfverwonding naar ….’ Tijdens het symposium staat het bijzondere proces met een cliënt met een complexe zorgvraag centraal, aan de hand van vragen als: 'Wat is goede zorg? Waar liggen mogelijkheden en waar stuiten we tegen grenzen? Van wie?' Lees meer...


  zzg zorggroepZZG Zorggroep organiseert i.s.m. andere organisaties op maandag 20 november 2017 een Dementiecafé met de theatervoorstelling 'Ik wil je niet kwijt'. Een voorstelling over de liefdevolle verbintenis tussen twee oudere mensen, dementie, en het effect ervan op hun relatie. Lees meer...


  SaxenburghSaxenburgh Groep organiseert op dinsdag 21 november 2017 een mini-symposium, met als thema: ‘Spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid’. Een inspirerend programma met workshops over actuele thema's zoals 'Vrijheidsbeperking...Ik?!... nee, toch?' en een debat. Lees meer...


  SkiprSkipr is Media Partner. In de Skipr Daily wordt het jubileumcongres van de Week van reflectie met een banner onder de aandacht gebracht. Van 20 t/m 24 november 2017 worden speciale Week van reflectie blogs gepubliceerd.


  Albert Sweitzer ZiekenhuisAlbert Schweitzer Ziekenhuis gaat in de Week van reflectie met medewerkers in gesprek. Leden van de Commissie Ethiek delen tasjes uit met onder meer chocolade en thee. Medewerkers kunnen op een formulier aangeven met welke activiteiten de Cie. Ethiek zich in 2018 bezig zou moeten houden. Lees meer...


  Bohn Stafleu van LoghumBohn Stafleu van Loghum ondersteunt de Week van reflectie. Ruud Koolen uitgever Bohn Stafleu van Loghum en oprichter Skipr, is dagvoorzitter tijdens het jubileumcongres Week van reflectie. Lees meer...


  Logo VVNVerslavingszorg Noord Nederland Medewerkers en bestuurder Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaan in de Week van reflectie met elkaar in gesprek over casuïstiek in de praktijk. VNN gaat van start met de campagne 'Minder Regelgekte, Meer Zorg'. Lees meer...


  PatiëntenfederatiePatiëntenfederatie Nederland levert een bijdrage aan jubileumcongres Week van reflectie. Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland, verzorgt een presentatie over 'Patiëntenparticipatie & ethiek'. Lees meer...


  ToetstheaterInspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt de Week van reflectie 2017 met een blog van inspecteur-generaal Ronnie van Diemen. De IGJ werkt mee aan Het Grote Ethiekdebat tijdens het jubileumcongres Week van reflectie.
  Lees de blog van Ronnie van Diemen


  Universiteit voor HumanistiekUniversiteit voor Humanistiek levert bijdrage aan jubileumcongres Week van reflectie. Prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek, verzorgt een presentatie en workshop tijdens het jubileumcongres. Lees meer...


  Leyden AcademyLeyden Academy levert bijdrage aan jubileumcongres Week van reflectie. Prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy, verzorgt een presentatie en workshop tijdens het jubileumcongres. Lees meer...


  LOCLOC Zeggenschap in zorg is Media Partner. Op de website van LOC wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Week van reflectie met speciale berichten.Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie en founders Communicatie Company, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 088 - 626 65 29 of e-mail info@weekvanreflectie.nl