Week van reflectie jubileumcongres, maandag 20 november 2017

Praktijkgericht workshopaanbod

Ethiek in de praktijk

In de workshop ‘Ethiek in de praktijk’ maken de deelnemers kennis met de ethiekpraktijk in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Er is alle ruimte om eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk kent een rijke traditie met betrekking tot ethiek, ethisch redeneren, scholing en advisering.

Aan de hand van de ervaringen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gaan we in op succesfactoren en knelpunten van de ethiekpraktijk. Wat zijn voorwaarden om ethiek succesvol op de kaart te zetten?

De Commissie Ethiek van het ETZ kent drie subcommissies, die het ethiekbeleid inhoudelijk voorbereiden. De subcommissie 'Positionering' bedenkt activiteiten in het ziekenhuis om ethiek onder de aandacht te brengen bij collega’s. De subcommissie 'Vorming' draagt zorg voor de scholing van collega’s. De subcommissie Advisering brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan o.a. de Raad van Bestuur en medische staf.

Een praktijkgerichte en interactieve workshop, waarin we met elkaar in gesprek gaan over eigen ervaringen van de deelnemers en de ervaringen in het ETZ.

Workshopleiders

Ad van Kuyck, geestelijk verzorger; Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur; Joy de Jong, teamleider klinische afdeling orthopedie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.