Drukbezocht jubileumcongres Week van reflectie

De Week van reflectie is op maandag 20 november 2017 in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis van start gegaan met het drukbezochte jubileumcongres ‘Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek in de praktijk’. Een korte samenvatting van de highlights.

'Innovatie door gedeeld leiderschap'

Samenwerken aan goede zorg

Dagvoorzitter Ruud Koolen opende het congres, en de Week van reflectie en ethiek werd officieel afgetrapt. Hierna gaf Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur van het ETZ, een inspirerende presentatie over ‘Innovatie door gedeeld leiderschap’. In de presentatie riep zij verpleegkundigen en artsen op om deel te nemen aan gedeeld leiderschap door met elkaar in gesprek te gaan en samen doelen te realiseren.

Een organisatie als een ziekenhuis is te groot om slechts door één persoon geleid te worden. In het ETZ wordt gedeeld leiderschap verwezenlijkt door bijvoorbeeld de samenwerking tussen het management en de medische staf, verpleegkundigen met artsen, Raad van Bestuur en koepel Medisch Specialisten. Hierin hebben de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en verpleegkundig leiders een rol. In de praktijk zien we dat terug in de mbo-/hbo-proeftuinen, leergemeenschappen menslievende zorg, dag start/evaluaties, Moreel Beraad en STOP! bijeenkomsten.

'Kwaliteit door de ogen van de oudere'

Samenwerken aan goede zorg

Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde, legde aan de hand van de geschiedenis mooi uit hoe het komt dat onze zorg op de huidige manier is ingericht. Hij roept op om meer te werken en denken vanuit een behoeftegericht kader. Zorgverleners zouden steeds moeten vragen aan ouderen: 'Wat is belangrijk in uw leven?'. Dat zou praktisch kunnen door bijvoorbeeld een ‘leefplezierplan’ te realiseren. Hierbij is het belangrijk behoefte en verlangens van een patiënt/cliënt in beeld te krijgen. Hij pleit er ook voor om meer in het hier en nu in behoeftes te voorzien, in plaats van op gezette tijden en dagen.

'Patiëntenparticipatie & ethiek'

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, liet haar standpunt zien aan de hand van een moreel dilemma van een zwangere vrouw die twijfelde of ze nu wel of geen NIPT (prenatale screeningstest) moest laten uitvoeren. Het aanbieden van meer technologie en testen maakt de keuze van de patiënt niet altijd gemakkelijker. De Patiëntenfederatie is bezig om hulpmateriaal te ontwikkelen voor patiënten en hun specifiek ziektebeeld, om te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

'In gesprek over levensvragen; Goede zorg rond het levenseinde'

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, vertelde dat we ons bij een casus altijd voor ogen moeten houden van wie de casus afkomt.
Wie is er aan het woord?
Met wie en wat is de patiënt verbonden?
Welke rol speelt de institutionele zorg?

In de zorgethiek zijn vijf vragen van belang:
  1. Hoe ga ik om met mijn situatie?
  2. Wie ben ik en wat wil ik?
  3. Hoe ga ik om met mijn naderende dood?
  4. Hoe kijk ik terug op mijn leven?
  5. Waar mag ik nog op hopen?

De dag vervolgde met een aantal interactieve workshops en een debat.

Het was een zeer volle maar leerzame dag. Een aanrader voor volgend jaar!


  • De samenvatting is verzorgd door de afdeling communicatie van het ETZ