twitterbutton

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert inspirerende reflectieactiviteiten

De Commissie Ethiek van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert in de Week van reflectie op alle dagen inspirerende reflectieactiviteiten, zoals een 'reflectiebord' bij de hoofdingang van de drie locaties in Tilburg en Waalwijk, en een morele grabbelton.

Op het 'reflectiebord komt een uitnodigende tekst: ‘Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis wil “Buitengewone zorg” bieden. Aandacht voor u is daar een belangrijk onderdeel van. We kunnen bedenken wat aandacht is, maar nog liever horen wij wat u echte aandacht vindt. Wat is aandacht voor u?’

Reacties patiënten, bezoekers en medewerkers

Patiënten, bezoekers en professionals wordt gevraagd een reactie op te schrijven op het bord bij de hoofdingang. De reacties worden gebundeld en meegenomen ‘op onze weg naar een Buitengewoon Ziekenhuis’.

Morele grabbelton

De verpleegkundigen van de Medisch Psychiatrische Unit nemen tijdens de Week van reflectie op een speelse manier de eigen reflectie onder de loep. Er wordt een morele grabbelton op de afdeling geplaatst. 'Dit is een werkvorm waarin je collega’s vragen stelt en dilemma’s voorlegt. Lekker sparren over ethische dilemma’s waar wij als hulpverleners dagelijks mee te maken hebben.'

Commissie Ethiek

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum, met drie locaties in Tilburg en Waalwijk. De Commissie Ethiek van het ETZ geeft vorm aan het ethiekbeleid in het ziekenhuis, bedenkt initiatieven, coacht en faciliteert. Op alle afdelingen van het ziekenhuis zijn stuurgroepen ethiek opgericht. De stuurgroep ethiek organiseert en faciliteert op de betreffende afdeling onder andere moreel beraad.

Praktische informatie

Reflectiebord
Datum: maandag 21 t/m 25 november 2016
Tijd: openingstijden locaties ETZ
Plaats: bij hoofdingang locaties ETZ
Voor wie: bezoekers en professionals ETZ

Morele grabbelton
Datum: maandag 21 t/m 25 november 2016
Tijd: hele dag
Plaats: Medisch Psychiatrische Unit ETZ , locatie TweeSteden
Voor wie: medewerkers Medisch Psychiatrische Unit
Bekijk de website van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis