'Ondernemingsraad en ethiek;
In gesprek over ethische dilemma's

Graag nodigen wij u uit voor de praktijkgerichte scholingsdag 'Ondernemingsraad en ethiek; In gesprek over ethische dilemma's. U kunt een afwisselend programma verwachten met een inspirerende presentatie, en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten, en praktische handvatten.

In gesprek over ethische dilemma's

Tijdens de scholingsdag gaan we met elkaar in gesprek over ethiek, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de Dilemmakaart, een laagdrempelige methodiek om ethische dilemma's met elkaar te bespreken.

Mederwerkers betrekken bij ethiek en reflectie

mirjam

Uw eigen praktijk is uitgangspunt op deze bijzondere scholingsdag. Op welke manier heeft de Ondernemingsraad te maken met ethiek en reflectie? Welke ethiekactiviteiten vinden plaats in uw organisatie? Is er ruimte voor reflectie? Hoe kunnen we medewerkers bij ethiek en reflectie betrekken? We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de interactieve presentatie over 'Ethiek in de praktijk' en uw eigen ervaringen. U maakt op een toegankelijke manier (nader) kennis met ethiek en reflectie in de praktijk, in verbinding met de kwaliteit van de zorg.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

U maakt kennis met best practices; succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad. Wat zijn de aanbevelingen op basis van de ervaringen van deze inspirerende organisaties? Een presentatie op basis van jarenlang onderzoek.

Praktische tips en handvatten

U krijgt tijdens deze scholingsdag praktische tips, handvatten en aanbevelingen, toegespitst op uw eigen organisatie. Aan de hand van de informatie, handvatten en aanbevelingen kunt u geïnspireerd verder gaan met ethiek en reflectie in uw organisatie.

Dilemmakaart

Elke deelnemer ontvangt de Dilemmakaart. De Dilemmakaart is onderdeel van ‘Dilemma’s delen', een praktijkgerichte en toegankelijke methodiek, ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Kleine groep deelnemers

Maximaal 8 deelnemers kunnen meedoen aan deze scholing. De kleine groep staat garant voor veel ruimte voor dialoog, reflectie en interactie.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

 

Stuur een email: Aanmelden voor scholingsdag

Meld u snel aan voor de bijzondere scholingsdag 'Ondernemingsraad & ethiek; In gesprek over ethiesche dilemma's', en profiteer van de speciale korting.

 

Praktische informatie

Datum: donderdag 21 maart 2019
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.30 uur
Plaats: Amersfoort (goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto)
Bijdrage: € 195,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch, documentatie, en voor elke deelnemer de Dilemmakaart en het boek 'Bezield besturen' of 'Dilemma's delen'
Elke 2e deelnemer uit dezelfde organisatie ontvangt 50 % korting op de deelnameprijs.
Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie

Voor wie

Leden Cliëntenraad, leden Patiëntenraad, ambtelijk secretarissen, ondersteuners Cliëntenraad, leden Jongerenraad, leden Cliëntenorganisaties, leden Patiëntenorganisaties, leden OR, en andere betrokkenen bij medezeggenschap in de zorg en jeugdhulp.

Begeleiding

De scholingsdag wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en trainers ethiek, reflectie, moreel beraad en cliëntparticipatie. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers van de Week van reflectie in de zorg en oprichters van de Ethiek Academy, met als missie: een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Initiatief & organisatie

De scholingsdag is een initiatief van de Ethiek Academy, voortgekomen uit de Week van reflectie. Tijdens de jaarlijkse Week van reflectie staat de kwaliteit van de zorg centraal. De Week van reflectie is een onafhankelijk initiatief, dat wordt georganiseerd zonder winstoogmerk. Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie.

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Meldt u zich binnen zes weken voor aanvang van de scholingsdag af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Prijzen zijn exclusief BTW. Meld u snel aan voor deze bijzondere scholingsdag. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .


 

logo ethiek academy

 

 


 

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven concrete handreikingen om ethiek succesvol in praktijk te brengen

 

Een deelnemer