Startdatum donderdag 21 maart 2019

'Medezeggenschap en ethiek;
In gesprek over ethische dilemma's'

Graag nodigen wij u uit voor de praktijkgerichte scholingsdag 'Medezeggenschap en ethiek', die plaatsvindt op donderdag 21 maart 2019. U kunt een afwisselend programma verwachten met een inspirerende presentatie, en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten, en praktische handvatten.

In gesprek over ethische dilemma's

Tijdens de scholingsdag gaan we met elkaar in gesprek over ethiek, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de Dilemmakaart, een laagdrempelige methodiek om ethische dilemma's met elkaar te bespreken.

Ethiek en reflectie in de praktijk

Uw eigen praktijk is uitgangspunt op deze bijzondere scholingsdag. Op welke manier heeft u te maken met ethiek en reflectie? Welke ethiekactiviteiten vinden plaats in uw organisatie? Is er ruimte voor reflectie? Hoe kunnen we medewerkers, cliënten en patiënten bij ethiek en reflectie betrekken? We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de interactieve presentatie over 'Ethiek in de praktijk' en uw eigen ervaringen. U maakt op een toegankelijke manier (nader) kennis met ethiek en reflectie in de praktijk.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

U maakt kennis met best practices; succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad. Wat zijn de aanbevelingen op basis van de ervaringen van deze inspirerende organisaties? Een presentatie op basis van jarenlang onderzoek.

Praktische tips en handvatten

U krijgt tijdens deze scholingsdag praktische tips, handvatten en aanbevelingen, toegespitst op uw eigen organisatie. Aan de hand van de informatie, handvatten en aanbevelingen kunt u geïnspireerd verder gaan met ethiek en reflectie in uw organisatie.

Dilemmakaart

Elke deelnemer ontvangt de Dilemmakaart. De Dilemmakaart is onderdeel van ‘Dilemma’s delen', een praktijkgerichte en toegankelijke methodiek, ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Kleine groep

Maximaal 10 geïnteresseerden kunnen deelnemen aan deze scholing. De kleine, divers samengestelde groep staat garant voor veel interactie en persoonlijke feedback. Er is alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Bewijs van deelname

Deelnemers aan de scholing kunnen een Bewijs van deelname ontvangen.

Aanmelden voor scholingsdag: info@weekvanreflectie.nlOndernemingsraad en ethiek

Praktische informatie

Datum: donderdag 21 maart 2019
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Plaats: Amersfoort (goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto)
Bijdrage:€ 195,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch, documentatie, en voor elke deelnemer de Dilemmakaart en het boek 'Bezield Besturen'
Elke 2e deelnemer uit dezelfde organisatie ontvangt 50 % korting op de deelnameprijs

Voor wie

Leden Ondernemingsraad, ambtelijk secretarissen, ondersteuners Ondernemingsraad, leden Cliëntenraad, leden Patiëntenraad, leden Jongerenraad, en andere betrokkenen bij medezeggenschap in de zorg en jeugdhulp.

Begeleiding

De scholingsdag 'Medezeggenschap en ethiek' wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad in de zorg en jeugdhulp, founders Communicatie Company. Voor de scholingsdag ‘Medezeggenschap en ethiek’ hebben AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay een bijzonder concept ontwikkeld, met als basis hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise, en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op diverse terreinen. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn de oprichters van de Ethiek Academy en initiatiefnemers van de Week van reflectie.

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Meldt u zich binnen zes weken voor aanvang van de scholingsdag af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Prijzen zijn exclusief BTW. Meld u snel aan voor deze bijzondere opleiding. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing


Medezeggenschap en ethiek
ethiekacademy

 

 


De voorkant van Bezield besturen
dilemmakaart