Scholing 'Ethiek in één dag'

Praktijkgericht, inspirerend en interactief

Nieuw in het aanbod van het Reflectieteam: de scholing 'Ethiek in één dag'. Graag nodigen wij u uit voor deze bijzondere scholing 'Ethiek in één dag', die plaatsvindt op donderdag 9 november 2017. Een praktijkgerichte en interactieve masterclass, met praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en Moreel Beraad binnen uw organisatie.

Het Reflectieteam organiseert de scholing 'Ethiek in één dag' naar aanleiding van vragen van deelnemers: hoe bouwen we succesvol voort op activiteiten tijdens de Week van reflectie? De eerste scholingen 'Ethiek in één dag' hebben in januari, april en juni 2017 plaatsgevonden en zijn enthousiast ontvangen. Medewerkers van diverse zorginstellingen hebben deelgenomen.

Praktische tips en handvatten

We besteden aandacht aan succesvolle praktijkvoorbeelden op het gebied van ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad. Wat zijn hun aanbevelingen? Aan de hand van de eigen ervaringen en de aanbevelingen krijgt u praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en Moreel Beraad binnen uw organisatie.

Succesvol verder met ethiek en reflectie

Tijdens de masterclass 'Ethiek in één dag' wordt aandacht besteed aan ethiekactiviteiten die in uw organisatie plaatsvinden.

  • Hoe breng je de activiteiten organisatiebreed onder de aandacht?
  • Wat zijn de succesfactoren?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Hoe kun je de (zorg)professionals erbij betrekken?
  • Is de Raad van Bestuur bij de activiteiten betrokken?

Praktijkgerichte aanbevelingen

Hoe kunnen we collega's bij ethiek betrekken en enthousiast maken? Wat zijn voorwaarden om ethiek succesvol op te zetten in de eigen organisatie? Hoe kunnen we de aandacht voor ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad vasthouden? U ontvangt praktijkgerichte aanbevelingen en communicatietips.

Dilemmakaart

Elke deelnemer ontvangt de Dilemmakaart; een uitnodigende werkvorm om een moreel dilemma met elkaar te bespreken. De Dilemmakaart is onderdeel van ‘Dilemma’s delen', een praktijkgerichte en toegankelijke methodiek, ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Aantal deelnemers en Deelnamecertificaat

Maximaal 8 deelnemers kunnen meedoen aan de scholing. Deelnemers ontvangen een Deelnamecetificaat.

Speciaal aanbod

Meld u aan voor de bijzondere scholing 'Ethiek in één dag' en profiteer van het speciale aanbod. Wanneer u drie medewerkers van uw eigen organisatie aanmeldt, kan de vierde medewerker gratis deelnemen.

Aanmelden scholing Ethiek in één dag: info@weekvanreflectie.nl

Praktische informatie

Datum: donderdag 14 december 2017 VOLGEBOEKT! U kunt zich aanmelden voor de scholing 'Ethiek in één dag' op donderdag 25 januari 2018
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.30 uur.
Plaats: Locatie centraal in het land.
Bijdrage: € 175 p.p. inclusief koffie/thee, lunch, en voor elke deelnemer de Dilemmakaart.
Voor wie: Iedereen die betrokken is bij ethiek in de eigen organisatie: leden Commissies Ethiek en Medisch Ethische Commissies; (uitvoerende) professionals en leidinggevenden; geestelijk verzorgers; artsen; specialisten; ethiekondersteuners; leden Clënten- en Patiëntenraden; leden VAR; docenten zorgopleidingen; medewerkers kwaliteit; medewerkers communicatie; (medisch) maatschappelijk werkers; beleidsmedewerkers; financials; ondersteunende diensten; en andere geïnteresseerden.

Begeleiding

De scholing wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad, gespecialiseerd in communicatie. Zij maken deel uit van het professioneel Reflectieteam; netwerk van specialisten ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad betrokken bij de Week van reflectie. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie, met als drijfveer: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. AnneMarie Bloemhoff heeft jarenlang onderzoek gedaan op het gebied van ethiek en reflectie, en publiceerde hierover diverse boeken.

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Annuleren kan alleen schriftelijk. Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Na 4 januari 2018 is annuleren niet meer mogelijk. Prijzen zijn exclusief BTW. Meld u z.s.m. aan voor deze bijzondere scholing. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .logo ethiek academy

Reflectietraining

 

 

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven concrete handreikingen om ethiek succesvol in praktijk te brengen

 

een cursist