Inspirerende Reflectietraining Moreel Beraad

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over morele vragen in de eigen praktijk. Binnen de training wordt aandacht besteed aan morele communicatie.

Wat is een Moreel Beraad

Een moreel beraad is een gespreksvorm om morele vragen in de eigen praktijk te bespreken. De deelnemers reflecteren systematisch op een van hun morele vragen, aan de hand van een concreet stappenplan.

Invulling van de Reflectietraining

moreel beraad in de praktijkTijdens de bijeenkomsten maken deelnemers op een uitnodigende manier kennis met begrippen als ‘moreel beraad’ en ‘waarden & normen’. Gezamenlijk gaan de deelnemers na welke morele overwegingen er spelen in de casus. Ook wordt besproken welke waarden en normen belangrijk zijn, en hoe je als professional tot een besluit komt. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen waarden en normen. Ook krijgen deelnemers inzicht in waarden van anderen, bijvoorbeeld van collega’s, andere disciplines en cliënten. Dat draagt bij aan meer begrip voor keuzes van anderen. Van groot belang met het oog op alle transities, waarbij meer samenwerking tussen verschillende disciplines voorop staat.

In gesprek over moreel dilemma

Tijdens elke bijeenkomst wordt een Moreel Beraad gehouden, met als uitgangspunt een moreel dilemma of morele vraag in de eigen praktijk van de deelnemers.

U krijgt een hand-out met de belangrijkste aandachtspunten én een reader uitgereikt. Voor een training kunnen maximaal 10 deelnemers inschrijven.

Kwaliteitsregister

Bij deze training kunt u een certificaat ontvangen voor het kwaliteitsregister.

Voor wie

De trainingen Moreel Beraad zijn bedoeld voor uitvoerende professionals, leidinggevenden, bestuurders, toezichthouders en cliënten in de gezondheidszorg en jeugdzorg, docenten en studenten van opleidingen, (huis)artsen, specialisten, Kinderbescherming, jeugdgezondheidszorg, zorg/welzijnsinstellingen, gemeenten (jeugdzorg, langdurige zorg) en andere sectoren.

Incompany en maatwerk

Alle trainingen kunnen binnen uw eigen organisatie plaatsvinden. De invulling van de training wordt afgestemd op de wensen van uw organisatie. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Dat begint met een persoonlijk gesprek, waarin we uw wensen inventariseren. Aantal bijeenkomsten, data en tijden worden in overleg afgesproken. De training Moreel Beraad kan desgewenst worden uitgebreid met een training gespreksleiding Moreel Beraad.

Wij verzorgen met veel plezier uw training!
Aanvragen Reflectietraining 'Moreel Beraad' Incompany

Meer weten over de mogelijkheden? Het Reflectieteam beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 088 - 626 65 29 of e-mail reflectieteam@weekvanreflectie.nl


Moreel Beraad


moreel beraad flyer

Morele Communicatie


moreel beraad flyer

De trainingen dragen bij aan

  • Kwaliteit van de zorg en jeugdzorg
  • Kwaliteit van leven van cliënten, patiënten en bewoners
  • Professionalisering
  • Toename professionele morele competenties
  • Positieve en open zorgcultuur
  • Werkplezier